Obebyggd mark för alla typer av byggnader

En- eller tvåfamiljsbostäder

Hus för fritidsboende

Hus för bostäder, kontor, affärslokaler mm.

Fabriker, verkstäder, lager mm.

Fastigheter för jord- skogsbruk med bostäder

Bostadsrätter eller lokaler upplåtna med bostadsrätt

Idrottsplatser, trädgårdsmästerier, parkmarker, etc.
Fastighetsvärdering
Auktoriserad fastighetsvärderare/lantmätare
Curt Carlsson
Start  Curt Carlsson, CV  Om företaget   Kunder   Värdering   Rådgivning   Fastighetspriser   Länkar   Kontakt
Tomter

Villor och radhus

Fritidshus

Hyreshus

Industrier

Lantbruk

Bostadsrätter

Specialfastigheter