Fastighetsrådgivning
Curt Carlsson
Auktoriserad fastighetsvärderare/lantmätare
Start  Curt Carlsson, CV  Om företaget   Kunder   Värdering   Rådgivning   Fastighetspriser   Länkar   Kontakt

Rådgivning vid fastighetsöverlåtelse i samband med:

Köp och försäljningar

Lagfarter

Bodelningar

Arvskiften

Tvister

Rådgivning allmänt:

Lanmäterifrågor, avstyckningar, gränser, etc.

Planfrågor och bygglov

Finansering av fastigheter, inteckningar och pantbrev

Arrenden, servitutsupplåtelser