Om Företaget

CJ Curt Carlsson AB Lantmätare - Fastighetskonsult är ett konsultföretag i fastighetsbranschen som verkat i Södertälje sedan 1985. Det ägs och drivs av Curt Carlsson

Curt Carlsson är av SAMHÄLLSBYGGARNA auktoriserad fastighetsvärderare med generell behörighet vilket innebär att han äger rätt att värdera alla typer av fastigheter och tomträtter (obebyggda tomter, fritidshus, villor, rad- och kedjehus, hyreshus, industrier, lantbruk och bostadsrätter). SAMHÄLLSBYGGARNA är den enda organisation i Sverige som auktoriserar fastighetsvärderare. Auktorisationen borgar för att värderingar utförs opartiskt och fackmannamässigt. Som kund är Du alltid skyddad genom den ansvarsförsäkring vi är skyldiga att ha genom vårt medlemskap i SAMHÄLLSBYGGARNA.

CJ Curt Carlsson AB arbetar huvudsakligen med fastighetsvärderingar och utnyttjar i arbetet stöd av marknadsdata från branschens ledande leverantörer.

Curt Carlsson

Genom att utnyttja de senast utvecklade programvarorna inom fastighetsområdet liksom uppdateringar via Internet kan den dagsaktuella informationen komma kunderna till del i varje uppdrag. Huvuddelen av uppdragen avser värderingar av fastigheter för belåning. Vi värderar också i samband med försäljningar, bodelningar, arvskiften och tvister.

Curt Carlsson är godkänd som fastighetsvärderare av alla större banker och finansieringsföretag.

Curt Carlsson erbjuder också rådgivning i andra fastighetsärenden såsom lantmäterifrågor, planärenden, fastighetsöverlåtelser, finaniseringsfrågor, etc.

Skulle vi inte kunna utföra ett uppdrag på grund av tidsbrist, brist på marknadskännedom i det speciella fallet eller av andra orsaker - kan vi alltid genom medlemskapet iSamhällsbyggarna ge anvisning om företag eller personer som kunden med förtroende kan vända sig till. All generell rådgivning är självfallet kostnadsfri. Vi tar bara betalt efter att vi erhållit ett uppdrag och lämnar alltid offerter med fasta priser. Beställningar kan ske endera per telefon eller e-post.

Auktoriserad fastighetsvärderare/lantmätare
Start  Curt Carlsson, CV  Om företaget   Kunder   Värdering   Rådgivning   Fastighetspriser   Länkar   Kontakt