CV För CJ Curt Carlsson
Född: 1937
Auktoriserad fastighetsvärderare/lantmätare
Curt Carlsson
Start  Curt Carlsson,CV  Om företaget   Kunder &;Värdering   Rådgivning   Fastighetspriser   Länkar   Kontakt
1964

1964

1966

1973

1974

1985

1986

1990

1997

1999
Civilingenjör. KTH avd. för Lantmäteri

Lantmätare, Lantmäteriet i Uppsala

Marknadschef, mm. Gränges Mark AB

Regionschef Rotab (Euroc AB), Stockholm

Chef, mark- och exploateringsavd. Investment AB Östermalm

Fastighetsvärderare i CJ Curt Carlsson AB, Södertälje

Ansvarig för Stadshypoteks kontor i Södertälje Chef för Stadshypotek,

Södertälje och värderingschef Stadshypotek, Södermanland

Fastighetsvärderare, Handelsbanken

Fastighetsvärderare i CJ Curt Carlsson AB